Hải Sản Tươi Sống

Hải Sản Tươi Sống

Cá Trích

Xuất xứ:
0 đ

Cá Chẽm

Xuất xứ:
0 đ

Mực Khô

Xuất xứ:
0 đ

Cá Bò Khô

Xuất xứ: Đà Nẵng
0 đ

Cá Thu Một Nắng

Xuất xứ: Hải Phòng
0 đ

Cá Kìm

Xuất xứ:
0 đ

Cá Bớp Biển

Xuất xứ:
0 đ

Cá Thu Đao

Xuất xứ:
0 đ

Cá Tầm

Xuất xứ:
0 đ

Bào Ngư Khô

Xuất xứ:
0 đ

Sá Sùng Khô

Xuất xứ:
4,300,000 đ

Cá Ngừ Đại Dương

Xuất xứ:
0 đ

Cồi Sò Điệp

Xuất xứ:
0 đ

Sò Dương

Xuất xứ:
0 đ

Ốc Nhảy

Xuất xứ:
0 đ

Cua Huỳnh Đế

Xuất xứ:
0 đ

Ốc Vú Nàng

Xuất xứ:
0 đ

Cua Hai Da

Xuất xứ:
0 đ

Cá Mặt Quỷ

Xuất xứ:
0 đ

Tôm Mũ Ni

Xuất xứ:
0 đ

Cá Bơn

Xuất xứ:
0 đ

Cá Thu

Xuất xứ:
0 đ

Ốc Hương

Xuất xứ:
0 đ
Lên đầu trang
Hỗ trợ mua hàng
Mua hàng: 0916101013
Hotline: 0916101013
Hotline: 0916101013